Kino, Teatr

Czy spotkałeś kiedyś osobę niewidomą w kinie?

Czy może także Tobie przyszło do głowy pytanie:

– poco Ona przyszła do kina przecież nic tu nie zobaczy?

A może spotkałeś osobę niesłyszącą w teatrze i dziwiłeś się, w jaki sposób niesłyszący będzie odbierał sztukę teatralną?

Dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnej, która współpracuje z aparatami słuchowymi osób słabosłyszących mogą one słyszeć wszystko to, co dzieje się w przestrzeni publicznej urzędu, kina, teatru.

Do usług dostępowych pozwalających osobom z niepełnosprawnością na pełen odbiór materiałów, kinowych lub teatralnych zaliczamy:

  • Napisy dla osób niesłyszących
  • Tłumaczenie na język migowy – w Polsce najczęściej używany jest Polski Język Migowy.
  • Audiodeskrypcja dla osób niewidomych.

Audiodeskrypcja to dodatkowa ścieżka dźwiękowa pomiędzy dialogami, która opowiada, co dzieje się na ekranie a czego osoba niewidoma nie może zobaczyć ani wywnioskować z przebiegu akcji filmu. Audiodeskrypcja może opisywać: inscenizację, scenografię, grę aktorów, kostiumy, barwy i światło.

Nie dziwmy się, gdy w telewizji, sali kinowej lub teatralnej spotkamy napisy dla osób niesłyszących, tłumacza języka migowego czy usłyszymy audiodeskrypcję.