O projekcie

Rok, 2014 w którym obchodzimy 10 rocznicę wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej to czas podsumowań i refleksji nad tym, co wydarzyło się przez 10 lat we wspólnej Europie, jakie jest w niej miejsce naszego kraju oraz w jakich obszarach jesteśmy Europejczykami a w jakich musimy jeszcze gonić Europę.

Obszarem, jakiemu poświęcona jest niniejsza strona internetowa w zrealizowana ramach projektu współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego jest dostępność świata dla osób z niepełnosprawnością.

Na stronie www.dostepnosc.eu znaleźć można informacje ułatwiające dostosować różne obszary życia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych jest coraz lepiej. Świadczyć o tym może fakt, iż w naszym kraju ratyfikowano Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Sejm uchwalił ustawę ratyfikacyjną 15 czerwca 2012 r. Uroczysta ratyfikacja konwencji przez Prezydenta RP odbyła się 6 września 2012 r.

Jak czytamy na stronie Internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ratyfikacja konwencji w Polsce została zaproponowana, ponieważ stwierdzone zostało, że prawo polskie jest zgodne z jej postanowieniami.

Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych można pobrać ze strony

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1169/1

Według Konwencji jak i również jak się wydaje dzisiaj w naszym kraju według powszechnej opinii większości obywateli osoba z niepełnosprawnością to taki sam obywatel jak każdy inny, mający takie same prawa jak i przywileje, co pozostała część społeczeństwa.

Mając szerokie doświadczenie w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością musimy stwierdzić, że największym problemem w odniesieniu do tych osób jest przede wszystkim brak wiedzy w polskim społeczeństwie. Jesteśmy nieświadomi potrzeb osób z niepełnosprawnością, ich ograniczeń oraz sposobów dostosowania świata w taki sposób by ich ograniczenia nie były przeszkodami w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Najczęściej nie zauważamy kilku schodków, gdy wchodzimy do sklepu lub urzędu. Jednak już, gdy w naszej rodzinie pojawia się małe dziecko, które zaczynamy wozić w wózku dostrzegamy brak podjazdu, który ułatwiłby nam wjazd wózkiem dziecięcym. Bariera tych przysłowiowych trzech schodów jest nie do pokonania przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Naturalnie podjazdów zaczyna być coraz więcej.

Niniejsza strona Internetowa poświęcona jest szeroko rozumianej dostępności świata dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Czy problem ten dotyczy także Ciebie?

 

Jak podaje Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. około 4,7 mln. Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności.

Jeżeli byliśmy dziś w sklepie, jechaliśmy środkami komunikacji miejskiej, mijaliśmy przechodniów to na każdych 100 z nich mijanych w dniu dzisiejszym ponad 12 było niepełnosprawnych – to znaczy miało jakieś ograniczenia zdrowotne. Część z tych ograniczeń dało się zauważyć, inne były niewidoczne.

Osoby z niepełnosprawnościami żyją z nami i wśród nas. Poznaj ich, problemy z jakimi się borykają oraz to, w jaki sposób można ułatwić im codzienne funkcjonowanie.

Z całą pewnością nie zamierzamy nikogo straszyć, ale każda rodzina wcześniej czy później może zetknąć się z problemami niepełnosprawności.

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu:

www.dostepnosc.eu, czyli dostępność świata dla osób z niepełnosprawnością na poziomie europejskim

Projekt został dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy.